Ein Tîm

Rheolaeth Uwch

Berian Lewis

Prif Athro

Carol Macy

Dirpwy Brif Athro

Anghenion Addysg Arbennig

Sian Phillips

Tîm Addysgu’r Cyfnod Sylfaen

Meithrin

Charmaine Straiton-Jones

Derbynfa

Caryl Bennett

Rhian Roberts

Tanya Evans

Blwyddyn 1

Nicola Thomas

Alison Rowlands

Lili Hicks

Blwyddyn 2

Catrin Rhys

Anna Rose Bates

The Key Stage 2 Teaching Team

Blwyddyn 3

Adam Lewis

Blwyddyn 4

Osian Wyn

Blwyddyn 5

Hannah Williams

Ffion Hughes

Lindsey Wilkins

Blwyddyn 6

Becca Hughes

Tîm Cefnogi

Tracy Welsh and Tracy Tedaldi

Gemma Hartnell

Ffion Davies

Clare John

Jenny Kardefelt Jones

Amy Leggett

Noha Haroun

Rhiannon Bailey

Sioned Humphreys

Hannah Middleton

Mandy Hughes

Mair Hopson

Anita Nicolaysen

Alice Livermore

Alisha Barton-Thorold

Karen Haynes

Rhian Jones

Cath Homer

Wafa Bin Barek

Sue

Karen Williams

Angie James

Hollie Williams

Seren Williams

Charlotte Cutler

Vicky Lowden

Lorna Davies

Bronwen Evans

Lisa Byrne