Blwyddyn 1

Welcome to Year 1/Croeso i Flwyddyn 1

Rydym yn cael llawer o hwyl yn Blwyddyn 1, yn datblygu ein sgiliau ar draws y cwricwlwm trwy weithgareddau ymarferol a thematig.

Y tymor hwn mae Blwyddyn 1 wedi bod yn brysur yn cyfarwyddo i arferion newydd; rhai o’r pethau rydym wedi eu cynnwys yw darllen ‘The Stick Man’, gwneud dynion ffon, gwneud paent mwd ac amcangyfrif a mesur ffyn.

Rydym wedi bod yn darllen y Gruffalo ac yn dilyniannu’r stori a gwneud potiau Gruffalo o glai.

Byddwn hefyd yn dysgu am yr Hydref, gan weld sut mae’r tymor yn newid ar ein taith gerdded yn yr Hydref.