Dewiniaid Digidol

Mae’r Dewiniaid Digidol yn cynnwys disgyblion o Flynyddoedd 5 a 6. Maen nhw wedi ymrwymo i helpu ei gilydd ac mae disgyblion a staff yr ysgol yn dod yn fwy hyderus mewn TGCh. Maent yn cefnogi plant iau yn yr ysgol ac yn cwrdd bob amser cinio dydd Iau i ymarfer sgiliau newydd.