Clwb Brecwast a Clwb Ar Ol Ysgol

Clwb Brecwast Ysgol Plascrug

Fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru, darparwn frecwast iach AM DDIM a goruchwyliaeth yn neuadd yr ysgol o 8:05 ar bob diwrnod ysgol.

Dywedir ers blynyddoedd bellach mai brecwast yw pryd pwysicaf y dydd ac mae tystiolaeth yn profi fod brecwast iach yn gysylltiedig â gwell iechyd, y gallu i ganolbwyntio’n well a gwell ymddygiad mewn ysgolion.

Gofynnwch yn y Dderbynfa am fanylion ar sut i gofrestru eich plentyn ar gyfer y Clwb Brecwast.

Clwb Ar Ol YSgol

Mae’r clwb yn agor am 3.35, ac yn cau yn brydlon am 5.30 .

Os oes angen ffurflen gofrestru ar gyfer eich plentyn, cysylltwch a Mrs Tracy Tedaldi yn y dderbynfa os gwelwch yn dda.