Cyngor Eco

Yma ym Mhlascrug, dilynwn y fenter Ysgolion Eco, sy’n annog disgyblion i ymwneud â materionamgylcheddol a datblygu cynaliadwy.

Mae’r Pwyllgor Eco yn cynnwys disgyblion o Flwyddyn 1 i Flwyddyn 6. Cawsant eu hethol gan eucyfoedion ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ac maent yn cwrdd yn rheolaidd yn ystod amser cinio igynllunio, trafod a threfnu digwyddiadau. Ar hyn o bryd, mae’r aelodau yn brysur yn gweithio gyda’rCyngor Ysgol, y Corff Llywodraethol a’r Uwch Dîm Rheoli i helpu i drefnu a datblygu ein maes chwaraenewydd Bydd hon yn dasg hir a heriol gan fod yr estyniad newydd wedi’i gwblhau.

Heriau diweddar

Mae’r Cyngor Eco wedi ail-wampio eu cod eco yn ddiweddar ar ffurf Eco Rap! Gobeithio bod chi’n ei hoffi!

Cofiwch droi’r goleuadau i ffwrdd,

Yna, ni fydd ein dyfodol yn ddwl.

Glanhewch, glanhewch, glanhewch ein hysgol

Er mwyn i’n dyfodol fod yn un llachar!

Cofiwch ail-gylchu i gyd o’ch gwastraff,

Er mwyn i’n dyfodol fod yn un llachar.

Rhowch eich papur yn y bin,

Gwnawn ddiogelu ein Byd fel hyn!

Glanhewch, glanhewch, glanhewch ein hysgol

Er mwyn i’n dyfodol fod yn un llachar!

Rhowch eich dillad i Bags 2 School

Yna bydd Plascrug wastad yn cŵl!

Sbwriel, sbwriel ymhob man,

Codwch e fyny er mwyn bod yn lan!

Gobeithio i chi hoffi yr Eco-gân hon,

Ymunwch yn y canu a’r clapio llon.

Glanhewch, glanhewch, glanhewch ein hysgol

Er mwyn i’n dyfodol fod yn un llachar!